Služby

Místní knihovna a informační středisko Mikulovice


Registraci čtenářů :

Roční poplatek 80,-

Děti, studenti, učni, senioři

40,-

Služby časově omezené na jeden měsíc 20,-

Meziknihovná výpůjční služba: poplatek za poštovné 40,- 

za každý zapůjčený svazek, platba ihned při půjčení svazku.

Další podrobnosti viz. Výpůjční řád knihovny

Název služby

Klikněte a můžete začít psát. Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos.

Služby

Reprografické služby (kopírka):

Poplatky: A4 jedna strana 2,-

A4 oboustranně 3,-

Internet: 1 hodina 30,-

¼ hodiny 8,-

1 vytištěná strana 2,-


Prodej, rezervace vstupenek - MKZ Jeseník, kino Pohoda Jeseník, kino Zlaté Hory

Náplň činnosti a další služby pro veřejnost :


Vymezení hlavního předmětu činnosti :

 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění svého zřízení
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.